Algemene voorwaarden

Nanda werkt nog aan deze site, maar lees gerust verder om een indruk te krijgen van mijn werkzaamheden.


Privacyverklaring

Nanda Heijdenrijk is de naam en ik ben eigenaar van Nanda schrijft!. Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
Nanda schrijft!
Nanda Heijdenrijk
Statensingel 59a
3039 LD Rotterdam
+31 6 337 28 703

www.nandaschrijft.nl
U kunt mij mailen via het contactformulier.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Ik verwerk de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.

 

Doel verwerking persoonsgegevens
Ik verwerk uw persoonsgegevens voor het maken van offertes, om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn diensten te kunnen uitvoeren, u te informeren over wijzigingen van mijn diensten en om mijn diensten te leveren. Daarnaast verwerk ik persoonsgegevens als ik hiertoe wettelijk verplicht ben. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens
Ik bewaar uw persoonsgegevens zolang wij een zakelijke relatie hebben en zolang dit wettelijk verplicht is. Daarna vernietig ik uw gegevens.

 

Delen persoonsgegevens
Ik deel uw gegevens niet met derden, behalve als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden die uw gegevens verwerken sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Persoonsgegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen. Op uw verzoek tot inzage, wijziging en verwijdering reageer ik zo spoedig mogelijk.

 

Intrekken toestemming en persoonsgegevens overdragen
U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid; u kunt bij mij een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander te sturen.

 

Beveiliging van persoonsgegevens
Ik neem de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u denkt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op.

 

Cookies
Op mijn website www.nandaschrijft.nl worden geen cookies of vergelijkbare technieken gebruikt.

 

Klachten
Als u het niet eens bent met de manier waarop ik met uw persoonsgegevens omga, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactformulier