Notulen en transcripties

Op zoek naar een professionele notulist die snel levert?
Ik zorg voor een objectief, zakelijk en prettig leesbaar verslag van uw vergaderingen en bijeenkomsten. Zo is voor iedereen duidelijk wat er is besproken, wat de argumenten waren en wat de besluiten en actiepunten zijn.


Wat voor soort verslagen?
U kunt bij mij terecht voor een woordelijk, uitgebreid en samenvattend verslag en uiteraard maak ik er ook een actiepunten- en/of besluitenlijst bij.


Wat voor soort vergaderingen?
Ik notuleer raads- en commissievergaderingen, hoorzittingen, informatiebijeenkomsten, bestuursvergaderingen, besprekingen van raden van toezicht, managementteamvergaderingen, ledenvergaderingen, zienswijzen, vergaderingen van medezeggenschapsorganen, enzovoort, enzovoort.


Transcripties
Ik maak ook transcripties oftewel verslagen aan de hand van een geluidsopname. U neemt het geluid van de vergadering of bespreking op (bijvoorbeeld met uw mobiele telefoon of een voicerecorder) en stuurt mij het geluid via een speciale website die grote bestanden kan versturen. Uiteraard kan ik ook op afstand aanwezig zijn bij een vergadering, bijvoorbeeld via MS Teams en Zoom. Verder heb ik ervaring in het uitschrijven van podcasts.


Wat kunt u van mij verwachten?
Als notulist en transcribent ben ik onpartijdig en onafhankelijk en ga ik discreet om met vertrouwelijke informatie. Indien gewenst teken ik een geheimhoudingsverklaring. Ik schrijf uitstekend Nederlands en Engels en heb gevoel voor verhoudingen. En niet onbelangrijk: ik respecteer deadlines.


Voor wie werk ik en heb ik gewerkt?

Pensioenfonds SNS REAAL, Pensioenfonds Zorg & Welzijn, Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers, Stichting Pensioenfonds ANWB, RIVM, gemeente Rotterdam, Sociaal-Economische Raad/Stichting van de Arbeid, Quite Write, AgroFair, vereniging van eigenaren Parkflat Rotterdam, TOP Notulisten, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, DOK Delft, Hogeschool Rotterdam, Woonplus Schiedam, Stichting Centrummanagement Schiedam, SHOP Den Haag, Eneco, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Rotterdam, Rotterdamse Hotel Combinatie, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Landbouw en Innovatie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Erasmus Medisch Centrum, Havenbedrijf Rotterdam, Inspectie SZW, Ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam/Stadsontwikkeling Rotterdam, Sociaal en Cultureel Planbureau, Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam, Stichting Roparun Evenementen, RDW, Humanitas, RINO Groep, gemeente Westland, gemeente Barendrecht, gemeente Goes, gemeente Goedereede, deelgemeente IJsselmonde, Woonpartners Midden-Holland, Actys Wonen, Beheer- en Adviesbureau Van der Schaaf, enzovoort, enzovoort.